Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Aktualności

Zarząd sukcesyjny

Email Drukuj PDF
W dniu 25 listopada 2018  roku wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca b.r. (Dz. U. poz.1629) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Reguluje ona zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynowania tej działalności. W art. 12 tej ustawy przewidziana jest możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego w formie aklu notarialnego.
 

Uchwała 7 Sędziów SN

Email Drukuj PDF
Termin przewidziany w art. 1015 § 1 KC nie może  się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął. (z dnia 22 maja 2018 r., III CZP 102/17)  
 

Zmiana prawa spadkowego

Email Drukuj PDF
W dniu 20 marca 2015 roku Sejm RP uchwalił  zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Według nowelizacji zasadą będzie odpowiedzialność z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem do wysokości aktywów spadku. Wprowadzona będzie również możliwość złożenia przez spadkobierców u notariusza "prywatnego" wykazu inwentarza, który zostanie objęty protokołem. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2015 roku i wchodzi  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, przy czym zmian nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
 
Strona 1 z 2