Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Zmiana prawa spadkowego

Email Drukuj PDF
W dniu 20 marca 2015 roku Sejm RP uchwalił  zasadniczą zmianę zasad odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Według nowelizacji zasadą będzie odpowiedzialność z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem do wysokości aktywów spadku. Wprowadzona będzie również możliwość złożenia przez spadkobierców u notariusza "prywatnego" wykazu inwentarza, który zostanie objęty protokołem. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2015 roku i wchodzi  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, przy czym zmian nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.