Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Zarząd sukcesyjny

Email Drukuj PDF
W dniu 25 listopada 2018  roku wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca b.r. (Dz. U. poz.1629) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Reguluje ona zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynowania tej działalności. W art. 12 tej ustawy przewidziana jest możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego w formie aklu notarialnego.