Kancelaria Notarialna w Rybniku - Notariusz Michał Pośpiech

 

Poświadczenie dziedziczenia-nabycie spadku

Email Drukuj PDF

   Już z chwilą śmierci z mocy prawa spadek nabywają spadkobiercy zmarłego, jednak aby mogli oni skuteczni dysponować składnikami spadku muszą uzyskać urzędowe stwierdzenie swych praw.

   Od niedawna ustawodawca umożliwił spadkobiercom  przeprowadzenie niezbędnych formalności u notariusza, o ile nie ma między nimi sporu.

  Tak więc o ile wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi przybędą do notariusza i złożą zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia to istnieje możliwość wydania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zarejestrowania  go w specjalnym centralnym rejestrze informatycznym.

   Taki zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, który spadkobiercy otrzymują zaraz tego samego dnia u notariusza,  ma  skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.